Tradícia varenia piva v Rajci
Vizualizácia vnútroblok sídlisko Sever
Novovybudované klientske centrum otvorené
Zrekonštruovaná Mestská knižnica Rajec
Športová hala - Slávnostné odovzdanie staveniska
Trojičný stĺp - začiatok rekonštrukcie
Mestské múzeum
Športová hala
Rozlúčili sme sa s hlavnou kontrolórkou Ing. Bibiánou Sekáčovou