Mesiac: marec 2021

Pohľad na súčasné multifunkčné ihrisko a návrh nového osadenia v rámci areálu