Kategória: Šport a kultúrno-spoločenský život

Zrekonštruovaná Mestská knižnica Rajec
Športová hala - Slávnostné odovzdanie staveniska
Tradícia varenia piva v Rajci
Športová hala
Pohľad na súčasné multifunkčné ihrisko a návrh nového osadenia v rámci areálu