Rozlúčili sme sa s hlavnou kontrolórkou Ing. Bibiánou Sekáčovou

V posledný aprílový štvrtok sa uskutočnilo zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na prvý pohľad celkom bežné zasadnutie. Lenže ono tak celkom bežné nebolo. Zasadnutia sa totižto posledný krát zúčastnila dlhoročná hlavná kontrolórka mesta Rajec Ing. Bibiana Sekáčová. Ukončila tak viac ako 12 ročné pôsobenie na tomto významnom poste.

„Za mojím rozhodnutím ukončiť pôsobenie vo funkcii hlavnej kontrolórky mesta netreba hľadať žiadne iné dôvody, ale zobrať na vedomie fakt, že mi bolo dopriate dožiť sa dôchodkového veku. Po 38-ročnom pracovnom pôsobení, z čoho bolo 34 rokov práce vo verejnej správe, odchádzam na starobný dôchodok. Verím, že som počas môjho pôsobenia vo funkcii hlavnej kontrolórky mesta Rajec, v ktorej som pôsobila od roku 2008, svojou odbornou činnosťou a skúsenosťami bola prínosom pre poslancov mestského zastupiteľstva, primátorov mesta, mestský úrad a vedúcich organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec. Aj touto cestou by som rada vyjadrila úprimné ďakujem za spoločne prežité roky všetkým, s ktorými som počas môjho pôsobenia vo funkcii hlavnej kontrolórky mesta pracovala. Všetkým vám do ďalších rokov prajem dobré zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov,“ vyjadrila sa Ing. Bibiana Sekáčová pre mesačník Rajčan.

Ja by som chcel aj touto cestou vyjadriť vďaku za možnosť spolupracovať s p. Sekáčovou. Vzájomná spolupráca bola vždy na veľmi vysokej odbornej úrovni. Aj vďaka mnohoročným skúsenostiam pani hlavnej kontrolórky som sa mohol spoľahnúť, či už pri príprave rozpočtu, všeobecne záväzných nariadení, materiálov do zastupiteľstva, či nakladaní s majetkom, že máme všetko v súlade so zákonom. Jednoducho vedomosťami a skúsenosťami, ale najmä ľudským prístupom, nasadila pani hlavná kontrolórka latku naozaj vysoko. A to je dobre. Je to pre mňa, kolegov, a snáď aj pre novú pani hlavnú kontrolórku inšpirácia a motivácia do ďalšej práce.

Do ďalšej životnej etapy Ti, milá Bibka, prajem v mene svojom, ako aj kolegov, najmä pevné zdravie. Nech máš možnosť splniť si priania, ktoré sa Ti počas pracovného života možno splniť nepodarilo. No najmä Ti prajem čo najviac chvíľ strávených s rodinou a vnúčatami.

Video zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci zo dňa 29. apríla 2021
0Shares