Pohľad na súčasné multifunkčné ihrisko a návrh nového osadenia v rámci areálu

Nové multifunkčné ihrisko je súčasťou komplexnej štúdie revitalizácie športového areálu pri ZŠ na Lipovej. O jeho financovanie sme požiadali Fond na podporu športu.

Začiatkom roka sme zadali spracovať komplexnú štúdiu revitalizácie areálu pri ZŠ Lipová. Cieľom bolo predovšetkým získať jasnú víziu ako by mal areál v budúcnosti vyzerať. Súčasne vieme do budúcna zámer rozdeliť na etapy, najmä v nadväznosti na možnosti financovania.

Zámer vybudovania multifunkčného ihriska ako prvej etapy revitalizácie celého areálu sme predložili na prerokovanie ako komisii výstavby a životného prostredia, tak aj komisii pre školstvo, kultúru a šport. Ak vás zaujíma, či mestskí poslanci zámer podporili, uznesenie mestského zastupiteľstva nájdete tu na štvrtej strane, video z rokovania mestského zastupiteľstva k tomuto zámeru si môžete pozrieť tu.

Samotné multifunkčné ihrisko, ktoré je predmetom aktuálnej žiadosti o dotáciu na Fond na podporu športu, bude určené pre viaceré typy športov, predovšetkým loptových hier, ako volejbal, streetbal, tenis, hádzaná, malý futbal. Dôvodom k uvažovanému investičnému zámeru je potreba rekonštruovať a obnoviť existujúcu športovú infraštruktúru v areáli ZŠ Lipová, nakoľko existujúci stav nespĺňa funkčné ani bezpečnostné požiadavky kladené na jej efektívnu prevádzku a užívanie.
V rámci areálu bude vybudovaná spevnená plocha s bezbariérovým prístupom a mobiliárom (lavičky, odpadkové koše).
Multifunkčné ihrisko bude osvetlené šiestimi 7m vysokými stožiarmi s LED svietidlami, samozrejmosťou bude oplotenie a kamerový systém.

Čo všetko je naplánované vybudovať v rámci areálu?

  • MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
  • ATLETICKÁ DRÁHA, dĺžka 220m spolu so 100m šprintérskou traťou a doskočiskom na druhej strane
  • PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
  • REKONŠTRUKCIA OTVORENÉHO IHRISKA V ČASTI PRI GYMNÁZIU
  • ZACHOVANIE DOSTATOČNEJ ZELENEJ PLOCHY PRE NIŽŠIE ROČNÍKY ZŠ


0Shares