Pohľad na súčasné multifunkčné ihrisko a návrh nového osadenia v rámci areálu
Mestská knižnica s novou tvárou
Čo nám priniesol rok 2020
Nové multifunkčné vozidlo
Mestská polícia Rajec
Vizualizácia klientske centrum
Vonkajší fitnes