Tradícia varenia piva v Rajci

Aj v dnešnej dobe mnohí obyvatelia Rajca, ale aj okolia stále vedia, kde sa nachádza bývalý mestský pivovar. Tento objekt, ktorý je situovaný v južnej časti námestia, niekoľko desiatok rokov využívame ako mestské múzeum. Práve táto budova je pamätníkom časov rušného života v našom meste, ako aj jeho mešťanov. História a tradícia varenia piva v Rajci siaha do 16. storočia. V priebehu ďalších stáročí sa rozvíjala, až do jej skončenia v závere 19. storočia.

Tradícia varenia piva v Rajci

Je potrebné zdôrazniť, že možnosť varenia piva bola výsada a takúto výsadu nemalo každé mesto. Preto aj v dnešnej dobe je remeslo mestských pivovarníkov stále určitým historickým klenotom, ktorým sa môžeme pýšiť. Toto „rodinné striebro“ má svoju hodnotu i v dnešných časoch. Veď historický príbeh nám môžu závidieť iné, veľmi známe pivovary, či mestá. Bolo by škodou nenadviazať na tradíciu varenia piva, pretože práve táto téma je historickou výzvou spiacej tradície. I napriek súčasnej neľahkej situácii, už niekoľko mesiacov intenzívne pracujeme, okrem iných povinností, aj na vytvorení značky rajeckého piva, ktoré by sme mohli nielen vychutnávať, ale využiť na reprezentovanie tak, ako v minulosti.

Nadväznosť na kultúrne dedičstvo

Sme si vedomí, že pôvodnú receptúru piva vzal čas. Aj vtedajšie recepty by sme v dnešnej dobe pravdepodobne nedokázali napodobniť. Nehovoriac o tom, že je otázne, či vtedajšie chute by boli dnešným chuťovým pohárikom dostatočné. Viac ako storočný odstup od varenia s veľkým rozdielom technického pokroku, či hygienických noriem, posunuli kvalitu varenia piva na iné úrovne, ale aj rôzne kvality. V našom prípade sme zvolili cestu postupného rozvoja značky. A to najmä prostredníctvom zhromaždenia historických podkladov, výberom druhov piva, etikiet a produktovej formy, ktorá by s úctou nadviazala na historické tradície.

Čo sme pre vás pripravili?

Základnú časť tvoria tri druhy piva, ktoré majú príznačné pomenovanie Kožkár, Rajecký richtár a Rajecký fojt. Ten prvý názov azda netreba zo širšia opisovať. Remeslo cechu výrobcov koží nás v minulosti preslávilo v celej Európe a preto si aj zaslúži svoje miesto. Pod týmto označením plánujeme predávať pivo – tzv. ležiak. Názov Rajecký richtár je symbolické nadviazanie na mestské vlastníctvo pivovaru, ktoré zastrešoval richtár a pod jeho vedením s mestskou radou aj ovplyvňoval chod varenia piva. V tejto rade plánujeme pivo s výraznými aromatickými chuťami. Posledným je Rajecký fojt, ktorý reprezentuje počiatky varenia piva v Rajci. Pomenovanie fojt bolo staré pomenovanie pre dnešných starostov, či primátorov. V časoch pôsobenia fojtov boli položené základy varenia piva v Rajci, pričom práve títo rozhodli o tom, že sa tak stalo. U tohto druhu piva predpokladáme použitie produktov výrazných chmeľových chutí.

Vlastný recept, vlastná značka

Rajecké cechy nevyrábali vo veľkom, ale postupne ručnou výrobou s minimom technických možností vytvárali jedinečné produkty. Podobnou formou chceme vyrábať pivo, teda v malých objemoch s vysokým podielom remeselnej výroby a s použitím kvalitných ingrediencií. Tie sa v bežnej veľkovýrobe takouto formou neuplatňujú. Výsledný produkt sa odrazí v chuti, kvalite, a jedinečnom zhmotnení produktu, ktorý je výnimočný. Veríme, že túto kvalitu ocení každý, kto hľadá niečo iné, bežne nedostupné na súčasnom trhu. Sme si vedomí, že samostatné varenia piva v podmienkach mesta je zložité a predstavuje vrchol technických možností. Preto sme aj zvolili obozretné riešenie, ktoré nepredstavuje riziko finančného neúspechu. Pivo nateraz chceme dať variť, samozrejme podľa vlastného, unikátneho receptu a pod vlastnou značkou predávať. Podľa vývoja situácie a teda záujmu o pivo budeme reagovať na dopyt. A tým aj rozvíjať technické podmienky a značku ďalej.

Kde si ho môžem kúpiť

Samotný predaj plánujeme zabezpečiť počas horúcich letných dní v miestnych predajniach a podnikoch. Pivá pod uvedenými značkami budú dostupné v tzv. fľaškovom prevedení s objemom 0,75l. Pre darčekový, či reprezentačný účel budú pripravené aj kartónové obaly pre jednu až tri fľaše. Samozrejme s historickými informáciami, letáčikom a s básničkou o rajeckom pive z 19. storočia. Počítame tiež s bežne dostupnou čapovanou formou. Odhliadnuc od všetkého, čo sme museli v poslednej dobe prekonať, veríme, že vás naša snaha optimisticky naladí do zvládania ďalších životných situácií. Prajeme vám dobrú chuť a na zdravie!

0Shares