Programové priority 2018 – 2022

Programové priority 2018 – 2022 som zhrnul do štyroch oblastí.

V roku 2018 som prišiel s víziou ako si predstavujem Rajec o niekoľko rokov: moderná, dynamicky sa rozvíjajúca samospráva, priaznivé prostredie pre rozvoj potenciálu mladých i starších, športovcov či umelcov. Túto víziu a programové priority na roky 2018 – 2022 napĺňam prostredníctvom viacerých opatrení v nasledujúcich štyroch oblastiach:

1. DOPRAVA A BEZPEČNOSŤ V DOPRAVE

 • BEZPEČNOSŤ CHODCOV A CYKLISTOV
 • KONCEPČNÉ RIEŠENIE PARKOVANIA NA SÍDLISKÁCH
 • PODPORA BUDOVANIA CYKLOCHODNÍKOV

2. PODPORA ŠPORTU A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA

 • VÝSTAVBA VIACÚČELOVEJ ŠPORTOVEJ HALY
 • ZMYSLUPLNÉ VYUŽITIE ROZOSTAVAEJ ŠPORTOVEJ HALY
 • KULTÚRNO – SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V RAJCI

3. STAROSTLIVOSŤ O NAŠICH SENIOROV

 • ZAVEDENIE SLUŽBY „SOCIÁLNY TAXÍK“ PRE IMOBILNÝCH OBČANOV ODKÁZANÝCH NA INDIVIDUÁLNU PREPRAVU
 • VONKAJŠÍ FITPARK PRE SENIOROV
 • SPÁJANIE GENERÁCIÍ

4. OBLASŤ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 • VYBUDOVANIE MODERNÝCH KRYTÝCH PRÍSTREŠKOV NA SMETNÉ NÁDOBY
 • REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK
0Shares