Rekonštrukcia chodníkov a verejných plôch

Rekonštrukcia chodníkov a verejných plôch - chodník na Ulici Janka Kráľa pred rekonštrukciou a po nej v r. 2021

Rekonštrukcia chodníkov a verejných plôch je jednou z priorít môjho pôsobenia vo funkcii primátora. V roku 2018 som sa vyjadril, a na tomto mojom vyjadrení sa nič nemení: „Pri prechádzkach s kočíkom, ale aj na základe rozhovorov s Vami som nadobudol presvedčenie, že rekonštruovať chodníky aj napriek veľkej finančnej náročnosti jednoducho treba. Aj preto som si to dal ako záväzok. V prípade, že budem vo voľbách úspešný, budem sa tvrdo zasadzovať za to, aby sa v mestskom rozpočte každý rok vyčlenili prostriedky na ďalšie etapy rekonštrukcie chodníkov. Cieľom je zlepšiť Rajčanom pohyb po meste, ale tiež bezbariérovosť chodníkov.“

0Shares