Športová hala - Slávnostné odovzdanie staveniska

Tri desaťročia rozostavaná športová hala v Rajci už viac nebude chátrať. Dnes sme slávnostne odovzdali stavenisko zhotoviteľovi, a oficiálne sa tak začala prestavba nedokončenej a nefunkčnej športovej haly na halu s viacúčelovým využitím.

Odovzdanie staveniska aj s nealko prípitkom

Dnes sme spoločne s konateľom spoločnosti MM TRADE SK, s.r.o. Marekom Králikom na stavenisku oficiálne odštartovali prestavbu schátranej haly, ktorá bola postavená začiatkom deväťdesiatych rokov, nikdy ju však nikto nedokončil. Týmto krokom Mesto Rajec odštartovalo novú etapu objektu, ktorý by mal byť do konca roka dokončený, aj sprístupnený verejnosti.

Nezvykneme stavenisko odovzdávať takto slávnostne aj s prípitkom s nealkoholickým šampanským, ale považujem tento okamih naozaj za slávnostný a pre Rajec zásadný. Pretože ak všetko dobre dopadne, do konca roka objekt prvýkrát sprístupníme verejnosti a športová hala tak viac nebude chátrať. A to podotýkam – po tridsiatich rokoch.

Zmluvné podmienky

Zhotoviteľ stavebných prác spoločnosť MM TRADE SK, s.r.o. z Kremnice má podľa zmluvy o dielo lehotu na prestavbu haly tri mesiace. Mesto Rajec bude jej dokončenie stáť 565 609,43 €, stavba bude financovaná prostredníctvom úveru.

Na čo vlastne hala bude slúžiť?

Športová hala nemohla byť využitá na účel, na ktorý bola pôvodne určená, pretože je umiestnená na nevyhovujúcom mieste pri ceste prvej triedy. Nespĺňa ani kritériá na halové športy, už vonkoncom nie na hromadné podujatia. Po zrealizovaní ankety medzi obyvateľmi a dôkladnom zvažovaní, vedenie Mesta Rajec pristúpilo k rozhodnutiu prestavať halu na viacúčelový objekt. Zastreší tržnicu s predajnými kójami i mobilnými stánkami. Na mieste súčasnej tržnice tak vznikne parkovisko slúžiace práve rekonštruovanej hale. Časť pôvodnej hracej plochy bude slúžiť ako priestor na športové aktivity, ku ktorému prislúcha zázemie šatní, spŕch a hygienických zariadení. Miestnosti nevyužité v rámci zázemia budú prebudované na priestory slúžiace na prenájom rôznych drobných služieb ako napr. kaderníctvo, masáže, čistiareň atď.. Vo vstupnej časti budovy bude vytvorený priestor pre kaviareň, či rýchle občerstvenie. Súčasťou tohto priestoru budú aj verejné toalety. Detailnejšie som popísal zámery využitia jednotlivých priestorov v samostatnom článku, ako aj v júnovom vydaní mesačníka Rajčan.

Čaká nás náročné obdobie, pretože rekonštruovať objekt v takomto stave určite nebude jednoduchý. Pevne verím, že nás čaká čo najmenej prekvapení, a priebeh rekonštrukcie bude hladký. No najmä, nech sa čo najskôr spoločne stretneme v novo zrekonštruovaných priestoroch.

0Shares