Športová hala

Príbeh kontroverzného, viac ako 20 rokov rozostavaného objektu na Kostolnej ulici sa blíži do finále. V utorok sme spustili súťaž na dokončenie tejto „Športovej haly“. Vo vestníku verejného obstarávania Mesto Rajec zverejnilo výzvu na predkladanie ponúk, ktorej predmetom sú práve stavebné úpravy. Po ich zrealizovaní už objekt bude môcť slúžiť svojmu účelu a byť sprístupnený verejnosti.

Asi niet obyvateľa mesta a okolia, či pocestného, ktorý prechádza cez Rajec, ktorý by nepoznal budovu pri hlavnej ceste s krížmi na oknách. Už viac ako 20 rokov sú na túto halu vrhané smutné pohľady a na nás kompetentných zase otázky a výčitky. Aj preto sme spolu s poslancami hneď v roku 2019 začali podnikať potrebné kroky k dokončeniu rekonštrukcie, no najmä ku konečnému rozhodnutiu na aký účel bude po dokončení slúžiť. Rozhodli sme sa do tohto procesu zapojiť aj verejnosť, aby mala poslednú šancu vyjadriť svoj názor v ankete, a aby sme zistili potreby občanov. Aby verejnosť mohla do objektu aj nahliadnuť, dali sme spracovať virtuálnu prehliadku. Občania vyjadrili svoj názor, že hala by mala primárne slúžiť na obchodné priestory a šport.

Virtuálna prehliadka objektu natočená v r. 2019 pre potreby ankety
Východisková situácia

Pri nespočetných stretnutiach s poslancami a projektantom sme ale aj tak príliš veľa priestoru na kreativitu nemali, pretože východisková situácia pre dokončenie „Športovej haly“ je celkom jasná a vonkoncom nie dobrá. Do úvahy sme museli brať nasledovné faktory:

  • zlé umiestnenie – eliminuje možnosti využívať objekt na hromadné podujatia, pretože únikové východy vedú rovno na cestu prvej triedy, a na takýto účel nám požiarnici objekt neskolaudujú
  • žiadne parkovacie plochy
  • objekt chátral viac ako 20 rokov
  • nemožnosť využiť na pôvodný účel – nespĺňala potrebné kritériá už od začiatku
  • vysoká finančná náročnosť rekonštrukcie
  • v budúcnosti vysoká (najmä finančná) náročnosť na prevádzku a údržbu – bolo treba plánovať využitie s prihliadnutím na skutočnosť, že hlavný priestor nebudeme vedieť vykúriť

Preto sme sa po dôkladnom zvážení všetkých pre a proti s poslancami zhodli na úprave pôvodného zámeru a doplnení o športovú časť. Zásadným spôsobom však do procesu spracovania projektovej dokumentácie, všetkých vyjadrení a povolení kompetentných úradov zasiahla pandémia koronavírusu. Až v marci tohto roku mohlo byť vydané právoplatné stavebné povolenie. Čo je však oveľa horšie, po pandémii nastáva úplne iná situácia čo sa týka ponuky služieb, ale aj dopytu. Ostatný rok výrazným spôsobom zasiahol do fungovania každého jedného človeka. O to opatrnejšie musíme pristupovať k dokončeniu haly a pri plánovaní musíme byť realisti. Pretože ak nenaplníme halu službami, predraží sa nám prevádzka objektu. Obdobne na tom budeme aj keď v hale služby vzniknú, ale nebude po nich dopyt. Preto bude čo najviac variabilná.

Na aký účel bude teda hala slúžiť?
Krytá tržnica

Na tento účel bola určená aj podľa predošlého vedenia mesta. Bola však na tento účel navrhnutá celá hlavná časť, navyše napevno zabudovanými predajnými miestami. Tu vznikla obava o využiteľnosť v našich podmienkach, predsa len je to obrovský priestor. Finálnym rozhodnutím bolo tržnicu do haly presunúť, ale na oveľa menšiu plochu, s tým, že zabudované budú len štyri predajné miesta pre predaj tovaru, ktorý potrebuje napojenie na elektriku, vodu a odpad. Ostatné predajné miesta vzniknú presunutím stánkov z existujúcej tržnice. Priestor tak ostane variabilný. Služby v tomto priestore navrhnuté také, ktoré nevyžadujú vykurovanie.

Verejné toalety

O potrebe verejných WC asi netreba ani písať. Ľudia majú svoje potreby, a v súčasnosti je v centre mesta problém ich vykonať na mieste na to určenom.

Športová časť

Práve na tento účel bude využitá najväčšia časť haly + šatne a sprchy na bočnej strane od pošty. Neviem teraz konkretizovať aké športy, alebo aké služby v oblasti športu sa tu budú prevádzkovať. Je tu možnosť umelého klziska, ktoré by mohlo byť v prevádzke napr. od novembra do februára, čo by využili aj školy, aj verejnosť. Možno prejaví niekto záujem prevádzkovať tu sqash, fitnes centrum, alebo niečo iné. Toto je však oblasť, o ktorej je teraz zbytočne s niekým rokovať. Pandemické opatrenia tieto služby veľmi obmedzujú. Kým však bude hala dokončená, prídem s konkrétnymi návrhmi.

Drobné služby

Priestory bočnej časti haly, vo videu označené ako „kóje“, budú určené pre služby priestorovo nenáročné, typu krajčírstvo, kaderníctvo, butik…

Kaviareň / bufet

Ďalší z priestorov určený na prenájom. Takáto služba na takomto mieste jednoducho musí byť. Či už čakáte na autobus, idete na tržnicu, za športom…, možnosť občerstvenia je samozrejmosť.

Presun autobusovej zastávky smer Žilina

Spolu so sprístupnením haly verejnosti bude presunutá autobusová zastávka smerom na Žilinu. Dôvodov je viacero. V súčasnosti je umiestnená v neprehľadnom úseku za zákrutou, navyše v tesnej blízkosti križovatky. Ďalším z dôvodov je mať aj naďalej zastávku v blízkosti tržnice. Užitočné pre ľudí, atraktívne pre predajcov na tržnici. Samozrejmosťou je vybudovanie bezpečnejšieho priechodu pre chodcov.

Parkovisko na mieste terajšej tržnice

Bez parkovacích plôch by sme halu nevyužili na nič. Navyše by nám ju dopravný inšpektorát neskolaudoval. Preto jeden z benefitov presunu tržnice je aj vznik parkovacích plôch práve na mieste, kde je tržnica v súčasnosti. Benefitom bude možnosť parkovania cez víkend pre dochádzajúcich za bohoslužbou, kedy je v okolí kostola s parkovaním problém.

Dokončenie „Športovej haly“

V skratke som zhrnul genézu projektovej prípravy a spoločnej myšlienky účelu využitia po dokončení. Podstatnou vecou je však cena. Tá totiž nie je nízka. Predpokladaná hodnota zákazky je 565 000 €, po obstarávaní by mohla byť nižšia. Keď pripočítame cenu za prvú etapu rekonštrukcie z roku 2018, bude to dohromady asi viac ako 900 000 €. A to je naozaj veľa. Lenže karty sú takto rozdané, východiskovú situáciu som popísal vyššie. Aj keď sa nechcem príliš vracať do minulosti, dosť nešťastne bol zvolený postup na začiatku, kedy mal byť spracovaný komplet projekt aj s rozpočtom, aby na začiatku bolo jasné koľko rekonštrukcia bude stáť. Namiesto toho sa rekonštrukcia rozdelila na dve etapy, v roku 2018 predošlé vedenie zrealizovalo prvú – obvodový plášť a strechu, a samotné dokončenie, o ktorom tu píšem je druhá, a finálna etapa. Teraz nás čaká cca dvojmesačný proces výberu zhotoviteľa, tento výber nám vygeneruje aj konkrétnu cenu, za ktorú je možné halu dokončiť. Následne sa s poslancami dohodneme na ďalšom postupe.

Dve veci sú však isté. Lacnejšie to už nikdy nebude, a dokončiť to treba.

0Shares