Trojičný stĺp - začiatok rekonštrukcie

Rajec je mesto s pomerne bohatou históriou. Tomu nasvedčuje aj počet národných kultúrnych pamiatok v jeho centre. Jednou z nich je aj Trojičný stĺp, ktorý je výtvarnou dominantou rajeckej mestskej pamiatkovej zóny.

A keďže si naše kultúrne dedičstvo vážime, tak Trojičnému stĺpu zabezpečíme komplexnú rekonštrukciu. Podotýkam, že za jeho 203 rokov prvú. Zámerom je obnova a reštaurovanie klasicistického trojičného stĺpu so sochou Svätej Trojice na námestí SNP, postaveného v roku 1818. Na jeho piedestáli je reliéf sv. Floriána, patróna hasičov. Podľa dostupných informácií stĺp za celé obdobie neprešiel ani raz komplexnou rekonštrukciou a to sa podpísalo na jeho stave. Ako sa vyjadril renomovaný reštaurátor Mgr. art. Martin Šumaj, je najvyšší čas začať s reštaurátorskými prácami na kultúrnej pamiatke, pretože každé oddialenie týchto prác môže mať za následok nenapraviteľné škody.

Viac o histórii tejto národnej kultúrnej pamiatky, spolu s odborným popisom a dobovými fotografiami, nájdete na stránke RAJECKÉ POKLADY.

0Shares