Mestské múzeum

Po piatkovej skvelej správe, kedy nám bola schválená dotácia na vybudovanie multifunkčného ihriska, máme dôvod na radosť aj dnes.

Pôdohospodárska platobná agentúra mestu Rajec schválila nenávratný finančný príspevok vo výške 41 592,49 € na sanáciu vlhkosti mestského múzea.

Mesto pristúpilo k riešeniu kritickej situácie v budove Mestského múzea, v ktorom je významne rozšírená vlhkosť, čo obmedzuje možnosť užívať plne jeho funkciu. Po zrealizovaní sanácie vlhkosti sa budeme uchádzať o ďalšie eurofondy na komplexnú obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky.

0Shares