Fond na podporu športu schválil našu žiadosť o dotáciu vo výške 72 000 € na vybudovanie nového multifunkčného ihriska. V budúcom roku tak vznikne v areáli ZŠ Lipová celkom nové športovisko určené pre viaceré typy športov, predovšetkým loptových hier, ako volejbal, streetbal, tenis, hádzaná, či malý futbal.

Dôvodom k uvažovanému investičnému zámeru je potreba rekonštruovať a obnoviť existujúcu športovú infraštruktúru v areáli ZŠ Lipová, nakoľko existujúci stav nespĺňa funkčné ani bezpečnostné požiadavky kladené na jej efektívnu prevádzku a užívanie. V rámci areálu bude vybudovaná spevnená plocha s bezbariérovým prístupom a mobiliárom (lavičky, odpadkové koše). Multifunkčné ihrisko bude osvetlené šiestimi 7m vysokými stožiarmi s LED svietidlami. Samozrejmosťou bude oplotenie a kamerový systém.

A vybudovanie multifunkčného ihriska je len prvý krok. Ako som informoval v článku z marca, kedy sme žiadosť o dotáciu predložili, začiatkom roka sme totižto dali spracovať komplexnú štúdiu na rekonštrukciu areálu pri ZŠ Lipová, aby sme mali jasnú víziu ako by v budúcnosti areál mohol vyzerať. Rozdelili sme ho na nasledovné etapy, podľa možností čerpania dotácií:

  • MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
  • ATLETICKÁ DRÁHA, dĺžka 220m spolu so 100m šprintérskou traťou a doskočiskom na druhej strane
  • PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
  • REKONŠTRUKCIA OTVORENÉHO IHRISKA V ČASTI PRI GYMNÁZIU
  • ZACHOVANIE DOSTATOČNEJ ZELENEJ PLOCHY PRE NIŽŠIE ROČNÍKY ZŠ
0Shares